Hướng dẫn in 2 mặt cho máy in 1 mặt

Ngày đăng: 04/01/2014 06:25 GMT+7
 

Hướng dẫn in 2 mặt cho máy in 1 mặt

 

Khi in, chọn Option ở góc trái bên dưới. Một hộp thoại sẽ mở ra và bạn sẽ thấy nút chọn để in 2 mặt. Bắt đầu với "Front of the sheet" để in các trang lẻ.

Đây là nội dung các trang lẻ. Sau khi hoàn tất việc in mặt trước của cả tài liệu, với cùng Print option như lần trước, chọn "Back of the sheet" để in nốt phần còn lại.

Khi nạp các trang giấy đã in mặt trước (trang lẻ) trở vào máy in, đừng sắp xếp lại các trang in nếu bạn đã không trộn chúng lên sau khi đã in mặt trước của tờ đầu tiên. Chỉ cần kiểm tra để đảm bảo rằng các tờ giấy đã được xếp chồng lên nhau sao cho trang nhỏ nhất được đánh số ở phía sau (làm trang ở phía sau sẽ được in đầu tiên). Đảm bảo rằng bạn định hướng giấy in đúng.

 

Even Pages

Các trang mặt sau (trang chẵn) sẽ được in theo thứ tự và bạn có tài liệu của bạn được in trên cả hai mặt của trang.suamayin115